Изпит на функционалната грамотност на учениците от 9 клас

На 05.10.2017 / четвъртък/ от 12 ;15 ще се проведе оценяване на функционалната грамотност на учениците от 9 клас.
Присъствието е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
9 а -  13 кабинет
9 б -  14 кабинет
9 в -  15 кабинет
9 г -  16 кабинет