Учебни занятия на 27.06.2019г. и 28.06.2019г.

Всички ученици на ТУЕС към ТУ-София на 27.06.2019 г., четвъртък, ще учат първа смяна.


Разпределението по кабинети за 9.клас вижте тук.
Разпределението по кабинети за 11.клас вижте тук.


На 27.06.2019 г., четвъртък, от 15:00 ч. ще се проведе съвет на преподавателите за приключване на учебната година.
На 28.06.2019 г., петък, от 10:00 ч., всички класове ще имат час на класа.


Разпределението на класовете по кабинети вижте тук.