Дипломиране випуск 2016

Дипломиране випуск 2016

На 23 юни се проведе дипломирането на учениците от 12 клас.
То се състоя в Технически университет – София
Възпитаниците на ТУЕС от випуск 2016, получиха своите свидетелства за зрелост и професионална квалификация.

Гости на тържеството бяха:
проф. дтн (доктор на техническите науки) инж. Георги Михов – Ректор на ТУ-София,
проф. д-р инж. Таня Василева – научен ръководител на ТУЕС,
доц. д-р. инж. Емил Манолов – Декан на ФЕТТ (Факултет Електронна техника и технологии),
доц. д-р инж. Петър Якимов – Ръководител катреда “Електронна техника” във ФЕТТ,
Ралица Жикова – изпълнителен директор на Асоциацията на завършилите ТУЕС “АЗТУЕС”

Гости_тържество

От 108 явили се на ДЗИ по БЕЛ шестнадесет са с отлични оценки

На ДЗИ по математика са се явили 64 ученици. От тях трима са с успех 6,00 и още 10 са с отлични оценки.

Отлични оценки от ДЗИ по английски език имат 21 ученици от явили се 41, а средният успех е много добър 5,36.

Но преди всичко ТУЕС е технологично училище. На дипломните защити всички са се представили на отлично ниво. И благодарение на чудесните резултати, които учениците постигнаха на съзтезанието по Компютърни мрежи (линк към статията може да откриете тук) те бяка приети в университет без изпит.

Випускът се гордее и с отличния успех на Станимир Богданов – две пълни шестици и на двата ДЗИ и среден успех 6,00 от дипломата за целия курс на обучение.

ТУЕС-ари_ТУ-София_сграда

За пореден път се проведоха и традиционните награди “ELSYS”, където ученици и учители бяха отличавани за характерни за тях дейности по времето на курса на обучение в ТУЕС.

Да пожелаем на ТУЕС-арите от вупуск 2016 успех в живота!

Още снимки от събитието може да видите тук.