Асоциация на Завършилите ТУЕС

АЗТУЕС обединява ТУЕС общността с цел да подпомага професионалното и личностно развитие на своите членове. Организацията създава конкретни инициативи в подкрепа на ТУЕС, настоящите ученици и общността на завършилите. 

Организацията е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Членството в АЗТУЕС е безплатно и е достъпно само за завършили ТУЕС и настоящи ученици.

Посетете сайта на АЗТУЕС: https://aztues.bg

20% от преподавателите в ТУЕС са завършили училището

20% от преподавателите в ТУЕС са завършили училището

ТУЕС развива уникален модел като привлича практици от бизнеса като преподаватели по специалните предмети. Те са представители на водещи ИТ компании и самите те са завършили ТУЕС. Този модел се развива се само в учебния процес, но и в извънкласните занимания като дипломни работи и клубове по интереси.