Hack TUES

Hack TUES е едно от ключовите събития за ТУЕС, в което ученици от училището в отбори от по 3 - 5 участници в рамките на два дни създават от нулата свой ИТ проект по зададена тема и след това го представят пред професионално жури от преподаватели и ИТ специалисти.

Хакатонът дава възможност на участниците да усъвършенстват уменията си по програмиране, работа в екип и презентация на готовия проект. Те работят под менторството на специалисти от ИТ бизнеса, като понякога тези познанства прерастват в предложения за практика и стаж. Организаторите, от своя страна, научават много за процеса на организиране на подобно събитие и силно развиват своите меки умения. Общувайки със спонсорите, журито, менторите и доброволците, те си изграждат ясна представа за реалната работна обстановка.

Това е първият и единствен по рода си хакатон в България, организиран от ученици за ученици. Събитието стартира през 2015 г. и досега има седем издания. Всяка година Hack TUES се организира от координационен екип ученици от 11. клас, който се грижи за цялостната организация на събитието под менторството на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС.

Прочетете невероятната история на последното му издание с мото Technology synced with nature тук.

Може да посетите сайта на Hack TUES и YouTube канала.