Партньорство с бизнеса

Успехите на ТУЕС се дължат не само на усилията и ентусиазма на преподавателите и учениците, но и на реалната материална и професионална подкрепа на водещи фирми в ИТ бранша. Водени от взаимния интерес за създаване на качествени ИТ кадри, ТУЕС и бизнесът си партнират за осигуряване на места за стаж на учениците, привличане на ръководители на дипломни работи, водещи на извънкласни занимания, осигуряване на техника и демонстрация на нови технологии.

Освен това ТУЕС разчита и на активното съдействието на Асоциацията на Завършилите ТУЕС  (АЗТУЕС), които са водещи професионалисти във всички сфери на информационните и комуникационните технологии. Те са хората, които водят часове по специалните дисциплини в ТУЕС, изнасят лекции и водят курсове, ръководят дипломанти и съдействат за провеждането на учебни практики.

Често именно тези първоначални контакти на учениците с компаниите от сектора прерастват в дългогодишни партньорства и успешен кариерен път за учениците, завършили ТУЕС.

  • Фирма Смартком България АД е обзавела няколко компютърни кабинета в ТУЕС и активно съдейства за обучението по мрежови технологии, като е подарила мрежово оборудване от Juniper Networks.
  • Фирма Cisco Systems България подари мрежово оборудване за изграждането на мрежовата инфраструктура в ТУЕС, което беше част от реализацията на проекта „Българско Интернет поколение”. При осъществяването на проекта участва и компанията Vivacom, която предоставя SDSL Интернет свързаност.
  • Фирма Хемимонд АД ръководи екипа дипломанти, които създадоха първата уеб базирана информационна система на ТУЕС.
  • Фирма Български Бизнес Системи ООД, официален представител на фирма Apple за България, дари на ТУЕС цял компютърен клас iMac машини.
  • Фирма SAP Лабс България оборудва компютърен клас с персонални компютри и предостави Lego роботи за обучението по роботика в училището.
  • Фирма VMware България ЕООД направи дарение на TFT монитори и офис оборудване.
  • Фирма Допамин дариха финансиране за 18м. на втора 1 Gbps интернет връзка в ТУЕС, направиха дарение на офис оборудване и осигуриха алфа спонсорство за провеждането на Hack TUES 3