Държавният квалификационен изпит (ДКИ) по теория на специалността за учениците от 12 клас випуск 2020 година, ще се проведе в залите на ТУ – София

Държавният квалификационен изпит (ДКИ) по теория на специалността за учениците от 12 клас випуск 2020 година, ще се проведе в залите на ТУ – София

 

Всички ученици трябва да се явят на 5.06.2020 г. в 7:30 часа пред Блок 1 на ТУ – София

 

Всички ученици задължително трябва да носят лични предпазни средства (маска, ръкавици, личен дезинфектант) изисквани при провеждане на ДЗИ, изброени в инструкцията на зрелостника.

Всички ученици задължително  трябва да се явят навреме и да носят черен химикал и лична карта.

Влизането в ТУ-София ще става на групи. Не закъснявайте!