Съобщение за зеленото училище

Заминаването на зеленото училище ще стане на 15.09.2022 г. след тържественото
откриване на учебната година.
Отпътуване: от паркинга при блок 3 на Техническия университет.
Заминаващите ученици трябва да носят личния си багаж и медицинска бележка от личния лекар, че са здрави, издадена 3 дни преди заминаването.

Завръщане: на 21.09.2022 г. на автогара Овча купел.
За учениците, оставащи в София, ще има организирани мероприятия, с които ще ви
запознаят класните ръководители.
Очакваме ви с пожелание за успешна учебна година!

от Ръководството на ТУЕС към ТУ-София