Общообразователни предмети

Списък с преподавателите по общообразователните предмети

 • Лидия Иванова

  Преподавател по "Математика"
  • Научни титли/званиемагистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: висше - специалност "Математика", специализация "Математическо моделиране", Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989 г.
 • Магдалина Узунова

  Преподавател по "Математика"
  • Научни титли/звание: доктор, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Математика" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от1990-1999г., 2019г.
 • Жанет Абрамович

  Старши учител по "Математика"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специалност "Математика" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2000г.
  • Квалификация: втори клас - квалификация (СУ - ДИУУ 1996)Квалификационен курс "Стратегии за намаляване на стреса в класната стая"
 • Цветанка Тодорова

  Старши учител по "Математика"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование висше, специалност "Математика" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2014г.
  • КвалификацияПета квалификационна степен
 • Чавдар Спасов

  Старши преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образованиевисше, специалност "Българска филология", Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1988 г.
 • Ива Захариева

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образование: специалност "Българска филология"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
 • Нина Митова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образование: специалност "Българска филология"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от1995г.
  • Квалификация: втори клас - квалификация (СУ - ЦИУУ, 1995 г.)
 • Дора Цветанова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование: специалност "Българска филология" към СУ "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
 • Димитър Дянков

  Старши преподавател ВУ по "Руски език"
  • Научни титли/званиестарши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Руска филология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски", специализация в Института по руски език и литература "А.С. Пушкин" в гр. Москва, РФ (2 г.)
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
  • КвалификацияВтори клас - квалификация по специалността;
   Присъдена награда-диплома "Золотая муза" (2012 г.) за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки
 • Ирина Каракехайова

  Старши преподавател по "Английски език"
  • Научни титли/званиедоктор
  • Образование: специалности "Западноевропейска литература" и "Изобразително изкуство"
  • към Нов български университет
  • Преподавател в ТУЕС от: 1997г.
 • Таня Петкова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: специалност "Английска филология" 
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2008г.
 • Перуника Кършакова-Каменова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/звание: доктор
  • Образование: специалности "Английска филология" и "Педагогика"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2009г.
  • Квалификация: Доктор по методика на обучението по философски дисциплини с фокус върху гражданското образование на учениците, както на български, така и на английски език; ениджмънт" - център за образователни услуги към Стопански факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"; "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви";  "Смесено обучение" (Blended Learning) и Обърната класна стая (Flipped Classroom); "Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии."
 • Елена Вакарелова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образованиевисше, специалности "Английска филология" и "Българска филология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2010г.
  • КвалификацияПреподавател по Български език и литература, специализирани курсове: „Европейски практики за прилагането на междупредметни връзки в обучението по чужд език“, "Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии", "Смесено обучение - Blended learning и Обърната класна стая - Flipped classroom - като подходи в чуждоезиковото обучение", "Иновативни стратегии и дейности за преподаване на английски език в 21 век", "Интерактивни методи за преподаване на английски език в трите етапа на обучение - начален, прогимназиален, гимназиален"
 • Веселина Велкова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/звание: магистър филолог
  • Образование: специалности "Английска филология" и "Руска филология"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2012г.
  • Квалификация: Базов учител към НБУ и Британски съвет. Международен сертификат за оценяване на английски език като втори - Кеймбридж университет. Специализация в Института по езиково обучение в университета в Норич, Великобритания. Превод в съавторство на две книги от английски език. Проект Коменски - работни визити и обмяна на опит в училища в Кнуров - Полша;  Малмеди - Белгия; Колежа "Свети Майкъл" в Тенбъри - Великобритания; Сейнт Одилиенсбърг - Холандия. Сертификати от курсове и семинари по теми свързани с преподаването на английски език, провеждани от Британски съвет, СУ, Министерството на образованието и науката; Департамента за информация и усъвършенстване на учители.
 • Аделина Велкова

  Преподавател по "Английски език"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образованиеспециалност "Английска филология"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2013г.
 • Анатол Френски

  Преподавател по "История и цивилизация"
  • Научни титли/звание: доктор, старши преподавател
  • Образование: специалност "История" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1988г.
  • Квалификация: Факултет за обществен професионален на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Даниел Александров

  Учител по "История и цивилизация"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование: специалност "История", специализация "Българско Средновековие" 
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2013г.
 • Иван Запрянов

  Старши преподавател по "География и икономика"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Социално-икономическа география" към Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
 • Александра Генчева

  Преподавател по "География и икономика"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: висше, до степен бакалавър - специалност "География и биология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски", до степен магистър - специалност "Филмово и телевизионно изкуство" към Нов български университет
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
 • Невена Кожухарова

  Преподавател по "Физика и астрономия"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специализация по "Оптика и спектроскопия" и "Учител по физика"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2021 г.
  • Квалификация: Езикови квалификации по английски и френски език
 • Антоанета Райкова-Даскалова

  Старши учител по "Биология и здравно опазване" и "Химия"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: специалности "Биология и химия" (педагогически профил) и "Биохимия" 
  • към Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
  • Преподавател в ТУЕС от: 1995г.
 • Мая Ташева

  Старши учител по "Биология и здравно опазване"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: специалност "Биология и химия" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2012г.
  • Квалификация: курс по "Човекът и природата" - Софийски университет
 • Георги Петров

  Преподавател по предметите от философския цикъл
  • Научни титли/званиеглавен асистент, доктор
  • Образование: бакалавър по "Философия", доктор по професионално направление „Физически науки“ (Астрономия и астрофизика)
  • Преподавател в ТУЕС от2006г.
 • Димчо Димов

  Преподавател по "Предприемачество и икономика"
  • Научни титли/званиеглавен асистент, доктор
  • Образование: доктор по н.с. „Организация и управление на производството“, магистър по индустриален мениджмънт, специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • КвалификацияСпециализации по иновации, бизнес и социално предприемачество в Индия, Литва, Германия и Италия
 • Нелсон Карапетян

  Старши преподавател по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специалност "Треньор по лека атлетика и учител по физическо възпитание и спорт" към Национална спортна академия "Васил Левски", Физическо възпитание и спорт
  • Преподавател в ТУЕС от: 1988 г.
 • Мадлена Михайлова

  Старши преподавател по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специалности "Треньор по туризъм-алпинизъм" и "Физическо възпитание и спорт" към Национална спортна академия "Васил Левски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1991г.
  • КвалификацияСпециализирани курсове - "Иновативни подходи в обучението по баскетбол в училище", "Методически подходи в обучението по волейбол в училище" и  "Усъвършенстване методите на обучението по мини баскетбол" 
 • Мария Цветкова

  Преподавател по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образованиеспециалности "Учител по спорт" и "Треньор по баскетбол"
  • към Национална спортна академия "Васил Левски"
  • Преподавател в ТУЕС от2012г.
  • Квалификация: Специализирани курсове - "Иновативни подходи в обучението по баскетбол в училище" и "Методически подходи в обучението по волейбол в училище"
 • Лъчезар Пеев

  Учител по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • ОбразованиеФизическо възпитание и спорт
  • Преподавател в ТУЕС от: 2015г.
  • Квалификация: Квалификационен курс за учители по физическо възпитание на тема: „Иновативни подходи при обучението по баскетбол в училище“; Квалификационен курс за учители по физическо възпитание на тема: „Методически подходи в обучението по волейбол в училище“